SalukiHope en Chez Kimmy

SalukiHope bemiddelt in het plaatsen van Salukis die gered worden door Chez Kimmy in Qatar. Beide organisaties werken zonder subsidie, donaties etc maar betalen alle kosten uit eigen middelen.

Met name Chez Kimmy maakt hoge kosten om voor het steriliseren, bloedtesten, inentingen etc. De kosten van de adoptie dekken alleen de vluchtkosten naar europa die we dank zij flightbuddy’s zo laag mogelijk kunnen houden. We houden ons bezig met het redden van honden en dit is soms een chaotische en onoverzichtelijke gang van zaken maar we doen ons best u een zo goed mogelijke adoptie te geven.

 

SalukiHope and Chez Kimmy

SalukiHope mediates the placement of Salukis rescued by Chez Kimmy in Qatar. Both organisations work without grants, donations etc but pay all costs from their own resources.

Chez Kimmy in particular incurs high costs to spay and neuter, blood tests, vaccinations etc. The cost of adoption only covers the flight costs to europe which we can keep as low as possible thanks to flightbuddies. We are in the business of rescuing dogs and this is sometimes a chaotic and confusing process but we do our best to give you the best possible adoption.

 

Featured salukis/ doha specials

Browse

special saluki breed

Go to the saluki breed

Doha Specials

Go to doha specials

Puppies

Go to the puppies

partners