ADOPTIE FORMULIER

ADOPTION FORM

Dit formulier gaat deeluitmaken, als bijlage, van een eventueel contract. Lees de algemene voorwaarden

This form will become part, as an annex, of any contract. Read the general terms and conditions

algemene voorwaarde/general terms -click here