Medisch en veilgheid

Hieronder kan de pdf worden gedownload hoe een adoptiehond het veiligst met u kan gaan wandelen. We stellen dit als voorwaarden bij adoptie om dit op deze manier te doen. Daarom zijn in de adoptatie kosten een veligheidstuig, een duolijn met polslus en een martignale halsband inbegrepen.

veiligheisvoorwaarden pdf

medical and safety

You can download the pdf below (in dutch) on how an adoptable dog can most safely go for a walk with you. We set this as a condition at adoption to do it this way. Therefore, the adoption fee includes a safety harness, a duo leash with wrist loop and a martignal collar.

safetyconditions pdf